rz. mnż, D.lp. ~ka, Msc.lp. ~ku, M.lm. ~ki ‘narzędzie kowalskie’ Wiś.

I wtedy to koło sie wzieło i naciongło sie. Musiało być troje ludzi do tego. Jeden powbijać, a drugi ciongnąć. Takie były szczypce na trzepieniu takim – 1,5 m. do 2. Tako łapa tu zaciongała, a tu brało takim pazurem naciongało sie, a ten cieśnik dobijoł gdzie była śpara i naciongło sie to, wrzucało do wody i szybko sie obracało,do takiego koryta z drzewa wydłubanego, taka dłubianka była.

Dodaj komentarz