zw. frazeologiczny ‘mówić polszczyzną ogólną, nie gwarą’ PozDol.

Taki wiejski chłop, nie godał nawet po pańsku. Dobry bardzo, myśmy tu mieli jednego lekarza na cały teren wiśniowski.

Dodaj komentarz