rz. m., D.lp. ~ńca, Msc.lp. ~ńcu ‘główna droga w Wiśniowej’ PozDol.

Dodaj komentarz