rz. m., D.lp. ~ka, Msc.lp. ~ku, M.lm. ~ki ‘określenie osoby niezbyt mądrej’ Wiś.
Tutaj tak się mówi: ‘ty tłuku’. Że nic do głowy nie wchodzi. Albo: ’ty sietnioku’ też jest.

Dodaj komentarz