rz. ż., C.Msc.lp. ~ce, D.lm. ~nek ‘część sieczkarni, w której kładziono siano, słomę’ Węg.
A tam jesce było takie zbito skrzynka i to słomę się wkładało.

Dodaj komentarz