rz. m., bez lp. D.lm. ~Ø ‘małżeństwa zaproszone na wesele; każde małżeństwo było starostwem  (starościna i starosta)’ PozDol.
(A ilu było starostów na weselu? Jeden czy wielu?) Starostów było ile było małżeństw proszonych, to każdy był – ona była starościna, a on starosta.

Dodaj komentarz