rz. n., Msc.lp. ~e, D.l.mn. ~Ø ‘model rosyjskiego liczydła’ Lip.
Na zakupy on miał więcej pieniędzy jak ci, co w kopalni robili. A dloczego? Rusek liczył na (wtrącenie: liczydłach) na szczudłach. Szczudło czy tam podobnie się to nazywało.

Dodaj komentarz