Piyknie Bóg zapłoć, zeście nos serdecnie przyjeli przy nasyk łodwiedzinak na łobozak dialektologicnyk! Za to zeście łopowiadali nom stare historyje, wspominali wsyćko i przekozali nom duzo materyjałów, coby my mogli zbadać kulturo polski wsi i łodmiany jozyka polskiygo!

 

Informatorzy

Janina Irzyk, Karolina Moryc, Grażyna Murzyn, Danuta Kowal, Waleria Lampa, Waleria Rokosz, Halina Rakoczy, Maria Szczygieł, Maria Poradzisz, Helena Urbaniak, Maria Jamróz, Zofia Błaszczyk, Halina Dudzik, Stanisława Tokarz, Janina Grabacka, Janina Morajka, Zofia Jamróz, Maria Cap, Maria Malec, Joanna Juras, Urszula Moryc, Danuta Hebda, Marta Błaszczak, Maria Irzyk, Zofia Murzyn, Anna Podmokła, Kazimiera Polak, Józefa Zięba, Lucyna Zborowska, Katarzyna Malec, Maria i Józef Stalmachowie, Józef Irzyk wraz z żoną, Rozalia Rokosz, Stefania i Józef Łukasikowie, Kazimierz Stroniarczyk, Jerzy Chlipała, Jan Polak, Tadeusz Kowalczyk, Aleksander Stalmach, Andrzej Drabik, Stanisław Polak, Aleksander Kus, Kazimierz Kowalczyk, Grzegorz Kaczmarczyk, Krzysztof Kowal, Józef Jasek, Wiesław Stalmach, Paweł Kowalczyk, ksiądz proboszcz Wacław Bednarz, Jan Jasek, Stanisław Czarnota, Anna Jasek, Stanisław Dybeł, członkowie Stowarzyszenia Artystycznego Teatr, Kultura i My,  Klub Międzypokoleniowy z Węglówki i Wiśniowej oraz Panie z KGW z Węglówki.

Koordynatorzy projektu dziękują serdecznie rodzinie dr. Władysława Paryla: Stanisławie Kasprzyckiej, Natalii Nowackiej, Kindze i Stanisławowi Kasprzyckim za pomoc przy organizacji projektu oraz udostępnienie pracy doktorskiej dr. W. Paryla i pracy magisterskiej M. Horeckiej; Ewie i Stanisławowi Nowackim oraz Julianowi Stalmachowi za udostępnienie spisanych wspomnień, które uzupełniły i wzbogaciły zebrany podczas projektu materiał.

Podziękowania dla Posła na Sejm VIII kadencji RP Jarosława Szlachetki oraz Wójta Gminy Wiśniowa

 

Koordynatorzy

dr hab. Maciej Rak − koordynator merytoryczny projektu,

Agnieszka Dudek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej koordynator projektu

Olga Radziszewska, przewodnicząca Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki KNJS UJ − koordynacja pracy nad słownikiem dialektologicznym oraz organizacja warsztatów i wykładów w szkołach,

Grażyna Murzyn − organizowanie wywiadów dialektologicznych.

 

Członkowie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia

Monika Brytan − przygotowanie charakterystyki gwary gminy Wiśniowa, udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych, przeprowadzenie warsztatów w szkołach.

Klaudia Oracz − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych, przeprowadzenie warsztatów w szkołach.

Anna Zadwórna − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych.

Aneta Kołodziejczyk − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych, przeprowadzenie warsztatów w szkołach.

Paulina Karpeta − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych.

Ewelina Zywar − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych.

Marek Stróżyk − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych, przeprowadzenie warsztatów w szkołach.

Mariola Milaniak − udział w obozach dialektologicznych, przeprowadzenie warsztatów w szkołach.

Karolina Czekańska − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych.

Marzena Gałkowska − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych.

Anna Barszczewska − udział w obozach dialektologicznych, przygotowywanie haseł słownikowych.

Ewa Kubusiak − przygotowywanie haseł słownikowych.

Anna Sałatarow − przygotowywanie haseł słownikowych.

Magdalena Merchut − przygotowywanie haseł słownikowych.

Alicja Kocur − przygotowanie transkrypcji.

Joanna Bartonowicz − przygotowanie transkrypcji.

Katarzyna Adamczyk  − przeprowadzenie warsztatów w szkołach.

 

Wygłoszenie wykładów w szkołach na terenie gminy Wiśniowa

dr hab. Kazimierz Sikora

dr hab. Maciej Rak

dr Barbara Batko-Tokarz

dr Sylwia Przęczek-Kisielak

dr Artur Czesak

mgr Aleksandra Skórzak

mgr Katarzyna Bolęba-Bocheńska

mgr Barbara Żebrowska

mgr Katarzyna Wasilewska

mgr Kamil Gołdowski

mgr Rafał Mazur

Pracownicy Domu Kultury w Wiśniowej