Praca nad słowikiem

Praca nad słowikiem
Prace nad słownikiem dobiegają końca, obecnie jesteśmy na etapie korekty całości. Na początku lipca odbył się ostatni obóz dialektologiczny, który miał na celu zebranie brakujących haseł i uzupełnienia ich definicji. Od początku października w szkołach na terenie całej gminy Wiśniowa prowadzone są również warsztaty dotyczące kultury ludowej regionu czy sposobów redagowania słowników gwarowych. Dzięki nim uczniowie mogą dowiedzieć się, jak zbierać hasł...

Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy “Bajania nad Krzyworzeką”

Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy “Bajania nad Krzyworzeką”
Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie Śpiewaków i Gawędziarzy “Bajania nad Krzyworzeką”, który odbędzie się 9 – 10 listopada 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej w ramach projektu “Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej”. Celem Przeglądu jest ochrona i popularyzacja folkloru muzycznego regionu wiśniowskiego, zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowaniem i śpiewem ludowym, a także dokumentacja najcenniejszyc

Praca nad mapą

Praca nad mapą
Szanowni Państwo prace nad mapą przysiółków z terenu gminy Wiśniowa dobiegają końca. Bardzo prosimy o sprawdzenie oraz zgłaszanie uwag na temat nazw danych osiedli. Zapraszamy również do przekazywania dawnych nazw przysiółków jak i obecnych oraz nazw pól jak to miało już miejsce w Poznachowicach Dolnych. Serdecznie zapraszamy do dzielenia się z nami tak ważnymi dla nas jak i dla Państwa informacjami. Dzięki temu nasza kultura i historia NIE ZGINIE. Z...

Kolejny obóz dialektologiczny

Kolejny obóz dialektologiczny
W dniach 3–6 lipca 2018 r. członkowie Sekcji Dialektologii Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z opiekunem – dr. hab. Maciejem Rakiem przyjechali na kolejny obóz dialektologiczny do gminy Wiśniowa. Tegoroczny wyjazd był związany z realizacją projektu „Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej” dofinansowanego w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Podczas obozu członkowie Sekcji ...

Kontynuacja projektu “Wiśniowsko Godka – Językowe dziedzictwo Wiśniowej”

Kontynuacja projektu “Wiśniowsko Godka – Językowe dziedzictwo Wiśniowej”
,,Wiśniowsko godka - językowe dziedzictwo Wiśniowej" Powstały podczas zeszłorocznej edycji projektu słownik gwary Gminy Wiśniowa zostanie uzupełniony o brakujące hasła. na podstawie zebranych materiałów powstaną artykuły dotyczące tradycji najważniejszych dla tożsamości regionalnej i językowej wiśniowian. Całoś, słownik, charakterystyka gwary, transkrypcje i artykuły, złoży się na unikatową publikację. Opracowane zostaną mapy prezentujące nazwy przysiół...

Działanie VI Konferencja kończąca projekt

12 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt “Wiśniowsko godka”. Projekt został dofinansowany w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Partnerami byli: pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia oraz Gmina Wiśniowa. Konferencji naukowej towarzyszyły występy laureatów Przegl...