Kolejny obóz dialektologiczny

Kolejny obóz dialektologiczny
W dniach 3–6 lipca 2018 r. członkowie Sekcji Dialektologii Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z opiekunem – dr. hab. Maciejem Rakiem przyjechali na kolejny obóz dialektologiczny do gminy Wiśniowa. Tegoroczny wyjazd był związany z realizacją projektu „Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej” dofinansowanego w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Podczas obozu członkowie Sekcji ...

Kontynuacja projektu “Wiśniowsko Godka – Językowe dziedzictwo Wiśniowej”

Kontynuacja projektu “Wiśniowsko Godka – Językowe dziedzictwo Wiśniowej”
,,Wiśniowsko godka - językowe dziedzictwo Wiśniowej" Powstały podczas zeszłorocznej edycji projektu słownik gwary Gminy Wiśniowa zostanie uzupełniony o brakujące hasła. na podstawie zebranych materiałów powstaną artykuły dotyczące tradycji najważniejszych dla tożsamości regionalnej i językowej wiśniowian. Całoś, słownik, charakterystyka gwary, transkrypcje i artykuły, złoży się na unikatową publikację. Opracowane zostaną mapy prezentujące nazwy przysiół...

Działanie VI Konferencja kończąca projekt

12 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt “Wiśniowsko godka”. Projekt został dofinansowany w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Partnerami byli: pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia oraz Gmina Wiśniowa. Konferencji naukowej towarzyszyły występy laureatów Przegl...