Działanie VI Konferencja kończąca projekt

12 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt “Wiśniowsko godka”. Projekt został dofinansowany w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Partnerami byli: pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia oraz Gmina Wiśniowa. Konferencji naukowej towarzyszyły występy laureatów Przegl...