Pierwsze spotkanie promujące projekt odbyło się 28 maja 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej. Składało się ono z cyklu seminariów oraz części artystycznej. Widzowie mogli wysłuchać ciekawych prelekcji dr. Macieja Raka oraz dr. hab. Kazimierza Sikory. Wydarzenie połączone było także z 85. rocznicą urodzin dr. Władysława Paryla, który w swojej działalności naukowej zajmował się dialektologią i integracją językową. Podczas inauguracji wystąpili również lokalni artyści (Zespół Regionalny Banda-Burek, Mali Węglowianie) i animatorzy działający na rzecz kultury. Na spotkaniu odbyła się degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich oraz wystawa prac twórców ziemi wiśniowskiej.

Dodaj komentarz