Warsztaty i wykłady przeprowadzone zostały przez specjalizujących się w dziedzinie językoznawstwa pracowników Wydziału Polonistyki UJ oraz doktorantów i studentów, członków Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ. Tematy wykładów i warsztatów miały charakter praktyczny, dotyczyły m.in. grzeczności językowej, historii języka, dialektologii, gwary wiśniowskiej, wiedzy o krakowskim folklorze oraz retoryki i technik autoprezentacji. Łącznie odbyło się 20 warsztatów oraz 9 wykładów w 5 szkołach Gminy Wiśniowa. Ta część projektu miała ogromną wartość edukacyjną.

Dodaj komentarz