Strona www

Jesteście Państwo właśnie na stronie internetowej utworzonej w ramach projektu „Wiśniowsko godka”.

Na stronie tej został opublikowany i udostępniony zebrany materiał dialektologiczny oraz wyniki przeprowadzonych badań. Znajdują się tu fragmenty nagrań i filmów z międzypokoleniowych spotkań mieszkańców gminy oraz dawne zdjęcia, skany starych dokumentów i listów, które udało się odnaleźć podczas wywiadów.

Opracowane przez studentów słowa gwarowe charakterystyczne dla Gminy Wiśniowa składają się na elektroniczny słownik. Oprócz definicji opublikowane zostały tu również zebrane frazeologizmy, przysłowia, piosenki, a także transkrypcje bajek, podań, gadek i opowieści o historii gminy. Mieszkańcy mogą nie tylko wyszukać interesujące ich słowo, ale również dodać własne definicje, których przydatność będzie następnie weryfikowana przez wyznaczony do tego zespół.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi zakładkami naszej strony:

Co u nos

Słownik – nasko godka

Jak się u nos godo

Słuchowa, cytowa

Łoni to zrobili

Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy

Gdzie nos znajdziecie

Dodaj komentarz