W dniach 3–6 lipca 2018 r. członkowie Sekcji Dialektologii Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z opiekunem – dr. hab. Maciejem Rakiem przyjechali na kolejny obóz dialektologiczny do gminy Wiśniowa. Tegoroczny wyjazd był związany z realizacją projektu „Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej” dofinansowanego w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Podczas obozu członkowie Sekcji pracowali nad uzupełnieniem i redakcją materiałów zebranych w zeszłym roku. Celem „Wiśniowskiej godki” jest przygotowanie słownika gwarowego wraz z charakterystyką gwary, transkrypcjami oraz artykułami etnograficznymi uzupełniającymi hasła. Publikacja, która będzie podsumowaniem dwuletniej pracy Sekcji, ukaże się w listopadzie bieżącego roku.