Praca nad słowikiem

Praca nad słowikiem
Prace nad słownikiem dobiegają końca, obecnie jesteśmy na etapie korekty całości. Na początku lipca odbył się ostatni obóz dialektologiczny, który miał na celu zebranie brakujących haseł i uzupełnienia ich definicji. Od początku października w szkołach na terenie całej gminy Wiśniowa prowadzone są również warsztaty dotyczące kultury ludowej regionu czy sposobów redagowania słowników gwarowych. Dzięki nim uczniowie mogą dowiedzieć się, jak zbierać hasł...

Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy “Bajania nad Krzyworzeką”

Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy “Bajania nad Krzyworzeką”
Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie Śpiewaków i Gawędziarzy “Bajania nad Krzyworzeką”, który odbędzie się 9 – 10 listopada 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej w ramach projektu “Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej”. Celem Przeglądu jest ochrona i popularyzacja folkloru muzycznego regionu wiśniowskiego, zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowaniem i śpiewem ludowym, a także dokumentacja najcenniejszyc

,,Wiśniowsko godka – językowe dziedzictwo Wiśniowej”

,,Wiśniowsko godka – językowe dziedzictwo Wiśniowej”
22 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej  odbyła się uroczysta inauguracja projektu ,,Wiśniowsko godka - językowe dziedzictwo Wiśniowej” w ramach programu ,,Ojczysty - dodaj do ulubionych” - Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.    W inauguracji wzięli udział wykładowcy i studenci wydziału dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy na podstawie ubiegłorocznych badań próbowali określić tożsamość regionalną miesz...

,,Wiśniowsko godka – językowe dziedzictwo Wiśniowej”

,,Wiśniowsko godka – językowe dziedzictwo Wiśniowej”
22 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej  odbyła się uroczysta inauguracja projektu ,,Wiśniowsko godka - językowe dziedzictwo Wiśniowej” w ramach programu ,,Ojczysty - dodaj do ulubionych” - Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.    W inauguracji wzięli udział wykładowcy i studenci wydziału dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy na podstawie ubiegłorocznych badań próbowali określić tożsamość regionalną miesz...

Kontynuacja projektu “Wiśniowsko Godka – Językowe dziedzictwo Wiśniowej”

Kontynuacja projektu “Wiśniowsko Godka – Językowe dziedzictwo Wiśniowej”
,,Wiśniowsko godka - językowe dziedzictwo Wiśniowej" Powstały podczas zeszłorocznej edycji projektu słownik gwary Gminy Wiśniowa zostanie uzupełniony o brakujące hasła. na podstawie zebranych materiałów powstaną artykuły dotyczące tradycji najważniejszych dla tożsamości regionalnej i językowej wiśniowian. Całoś, słownik, charakterystyka gwary, transkrypcje i artykuły, złoży się na unikatową publikację. Opracowane zostaną mapy prezentujące nazwy przysiół...