zw. frazologiczny ‘formuła, którą się wypowiada, wskazując na przydomek’ Wiś.

Przezwiska, może to kiedyś były jakieś przydomki. To tak już było z dziada pradziada, zostawało. Albo sie mówi: do ich tak nazywajom. Do mnie, na przykład nazywali – do Matyjki.

Dodaj komentarz