rz. m., D.lp. ~a, Msc.lp. ~u, M.lm. ~i ‘durszlak’ Wiś.

Po tyk ocydzorkak to juz późni wesły druśloki, juz nie były drewniane.

 

 

Dodaj komentarz