zestawienie ‘mężczyzna proszony przez pana młodego na drużbę, podczas wesela musiał wykupić pannę młodą od najbliższej starościny lub najbliższej druhny’ Wiś.

Jedna jest taka starościna co ona wykupuje od najbliższego drużby to panio młodo a jak jus zestancujo dziewczyny to najbliższo druhna sprzedaje to panio młodo tymu najbliższymu drużbowi, bo było zawsze jedna druhna najbliższa i druzba był najbliższy, a ten drużba to wykupił… to wykupił.

Dodaj komentarz