rz. mnż., bez lp., D.lm. dyb~ø ‘deski używane do ściskania sadła’ Węg.

Dyby to takie dwie deski były i u góry związane, żeby to ścisło. I to sadło jak posiedziało długo, to tak żeś pan kroił jak szynkę.

Dodaj komentarz