rz. ż., C.Msc.lp. ~zce, D.lm. ~zek~ø ‘drewniane naczynie z klepek, służące do rozczyniania mąki i wyrastania chleba’ cała gmina

[Czy Pani piekła chleb?] O piekłam ile razy. Jak sie ozeniłam, to juz nie piekłam chleba, bo mama piekała, ale mama mie ucyła chleba, bo jak pódzies gdzie do chłopa, ale chłop przysed do mnie, to mama piekła. No ale to my normalnie piekli. Wyrobio sie ciasto, była tako dziyzka z drzewa. Nie wiym, cy majom takom. Dziyzka, dziyzka sie nazywało.

Dodaj komentarz