cz., ~e, ~is, ~om ‘ogpol. okrywać, przykrywać’ PozDol.

Dodaj komentarz