cz., ~uje, ~ujes, ~ujom ‘trzeć, blokować’ Węg.

To się owijało łańcuchem, raz, dwa razy, koło tego. Tak, żeby było w tym miejscu, to wtedy harowało jak diabli. Wtedy to już było hamowanie takie pewne.

Dodaj komentarz