rz. ż., C.Msc.lp. ~pce, D.lm. ~pek~Ø ‘kawałek materiału, który kładło się na niemowlę ubrane w becik do chrztu, kapicę zdobiło się ją aszparagiem lub mirtem’ PozDol., Wiś.

A ten to tyz taki, tez sie przystrajało, bo na przykład dawniej do chrztu, jak dawniej przykrywali, bo to były te beciki takie, i do chrztu nieśli w tym beciku, i taka kapka była na wierzch i tam szparagusem albo miertem przyozdabiali tą kapkę tego dziecka. A teroz juz tak nie jest.

Dodaj komentarz