rz. ż., C.Msc.lp. ~łce, D.lm. ~łek~Ø ‘narzędzie służące do ręcznego ostrzenia kosy, dawniej w tym
celu wykorzystywano podłużny kamień’ Węgl.

Dodaj komentarz