cz., ~ujo, ~ujes, ~ujom ‘podpatrywać’ Węg.
Samouk. Kowale dawniej były, to sem podpatrował.

Dodaj komentarz