cz. ~no, ~nies, ~nom ‘poślizgnąć się’ Węg.
Jednego razu podrzynoł drzewo z chlopokom.On zyje tutok, zonaty taki Bolek, Podrzynali, jak
ścinoł to drzewo, tak ten chłopok kasji zasła i skocył i wyrwoł tego chłopoka, ale pokiełznął się i
wpadła mu tam noga pod to drzewo.

Dodaj komentarz