cz. ~uje, ~ujes, ~ujom ‘szykować – wyszykować’ PozDol.
Krówki się pasało, trawe się sierpem wyżynało, każda miedza była wyszykowana, wyryktowana tak elegancko, kto pierwszy, żeby ta trawka rosła elegancko dla krówek. W koszykach się nosiło. A dzisiaj to maszyny przyjadą i zrobią, to jest całkiem co innego.

Dodaj komentarz