rz. ż., C.Msc.lp. ~le, D.lm. ~li ‘duży, płaski kamień’ Węg.
A skole to taki się korcyło na takik potokak, co tak wyrzeźbiła woda i później w ziemi takie skały były, w lassach to przewaźnie.

Dodaj komentarz