cz. ~ję, ~jesz, ~jemy ‘przyciągać drewno do domu z lasu’ Lip.
No tom ślajfom co ja mówie to tym ślajfowali, przywieźli drzewo do domu.

Dodaj komentarz