cz. ~uje, ~ujes, ~ujom ‘jeść śniadanie’ Wiś., PozDol.

Dodaj komentarz