zestawienie ‘panna, która podczas wesela targuje się o pannę młodą z panem młodym oraz zdejmuje jej wianek i zaklada czepiec przy CEPINACH’ Wiś.
Jak cepiny wyglądały? No to najpierw druhny tańcowały z panią młodą no i co któro juz miała to umiała to śpiewała, wyśpiewowała jij piosenki, a jak potym strościne, potym ta starościno to najblizso było starościno, no to ona jej zdejmowała welon, i zadwała jej chustkę do tyłu i wiązała
tak jak makówka, potem ona znowuż sprzedawała to panio młodo panu młodemu, pan młody wtencos sie musioł wykazać gorzołom (…) no i juz było poźni do rana hulaj duszo piekla nie ma. – Dużo było druhen? – No zależy jak było w rodzinie (…).

Dodaj komentarz