rz. m., D.lp. ~a, Msc.W.lp. ~rze, M.lmn. ~ry ‘sucha gałąź z drzewa leżąca na ziemi, którą zbiera się w lesie na rozpałkę do domu’ PozDol.
Jak sie zaczena wiosna, wszyscy do lassu, i takie sie zbierało patyki, takie suchary, złomki z drzewa do palenia. Robili takie ociepki na plecy, na plecy to sie nosiło, wionzało sznurkai, pietnaście patyków takich.

Dodaj komentarz