cz. ~uje, ~ujes, ~ujom ‘ogpol. tynkować’ Węgl., Wiś.
To było wszystko z gliny wybudowane. (…) Tamto, to juz tylko trynkowali. Na tą glinę to juz sła tako trzcina, co owijali trzciną i potem trynk. Trynkowali tak, jak i tu jest, a ściany całe wszystko z gliny.

Dodaj komentarz