rz. n., Msc.lp. ~u, D.l.mn. ~u ‘podkrzywienie pod kopyto’ Węg.
To to było taki… Przykrzywiało się na kopyto. – Czy to się jakoś nazywało? (…) – No taki ugo. –Ucho? – No. – Ucho.

Dodaj komentarz