cz. ~uje, ~ujes, ~ujom ‘nadawać większe znaczenie, pokazywać szacunek, doceniać’ Wiś.
Jakbym chciała bardziej go uweronować, to znaczy bardziej go docenić, pokazać mu szacunek.

Dodaj komentarz