rz. m., D.lp. ~u, Msc. ~e, W. ~e, l. mn. ~y ‘ogpol. wiatr’ Lip.
„Że wrócą tego dnia, nikt się nie spodziewał,/ pewnie tylko wiater gdzieś po górach śpiewał.” – z wiersza Janiny Irzyk

Dodaj komentarz