cz. ~e ~ys ~om ‘z nacechowaniem emocjonalnym przemieszczać się’ Wiś.
Musiała wywojażyć z (…) drużbo swoim, a potem musiała jesce wywojażyć z panem młodym.

Dodaj komentarz