cz., ~jam, ~jos, ~jom ‘ wystawać’ Węg.
Korcyło, no to kilofum, bo uny tak wystajały, to trzeba było odgarnońć to ziemio i kilofom wyciongnońć.

Dodaj komentarz