cz., ~uje, ~ujes, ~ujom ‘o ziarnach zboża: dojrzeć w kłosach’ Wiś.

Żyto musiało stać w polu, w podstawkach, dwa tygodnie, aby wyschnąć i jak się to mówiło – wywczasować, żeby łatwiej wyskakiwały ziarnka z plew.

Dodaj komentarz