zw. frazeologiczny ‘wywozić wiele osób naraz’ Lip.
I później ich wywieźli. Jak ich wywozili, tych żydów, chórami (wtrącenie: Wszystkich wywieźli?),
wszystkich, to my stali tu przy kapliczce.

Dodaj komentarz