zw. frazeologiczny ‘podczas okupacji niemieckiej’ Lip., Węg.
Uciekali sami, nikt ich nie wyganioł, bo ich zabierali. No, to było za Niemca.

Dodaj komentarz