rz. ż., C.Msc.lp. ~wce, D.lm. ~wek ‘część MŁYNKA, kij do obracania, tarcia mąki’ Lip., PozDol.

 

Mąka była utarto. Mieli młynek i tarli taką zarnówką.

Dodaj komentarz