cz., ~szę, ~isz, ~om ‘zapracować, być zajętym robotą’ Wiś.

A: Raz zez był to powiedziała, żebym po południu przysedł i nie przysedłem. B: No łaski nie robi, albo teroz albo wcale. A: No chodzu do ten tu pod góro, ni mom czasu, do Wandy, ni mam czasu bo mam tak roboty. B: Dajcie spokój. A: Naprowdu. B: Sie zatarasicie nie bedziecie mieli kiedy umrzyć.

Dodaj komentarz