zw. frazeologiczny ‘mówić gwarą’ PozDol.

Nie wiem czy tu mówić taką wiśniowską godką. Po chamsku, tak jak moja mama jeszcze gadywała.

Dodaj komentarz