zw. frazeologiczny ‘mówić gwarą’ Wiś.

No górale tak godajom jak my. Tylko górale tak bardzi zaciongajom, a my to tak prosto.

Dodaj komentarz