rz. mnż., D.lp. ~u, Msc.lp. ~cie, D.lm. ~y ‘forma rekompensaty pieniężnej, którą osoba dziedzicząca gospodarstwo wypłaca innym osobom (najczęściej rodzeństwu) uprawnionym do części spadku’ Węg.

Dodaj komentarz