rz. nmos., tylko l.mn. ‘rodzaj wideł, zbudowany ze styliska i trzech zębów’ Węg.

Dodaj komentarz