rz. ż., C.Msc.lp. ~ce, D.l.mn. ~ek ‘kaplica na cmentarzu, służąca do przechowywania ciał zmarłych’ Wiś.
Wstał, zaświecił se świeczkę, a tam babka lezała sztywna, do pochowanio. (…) Tam świeczniki stoły, no bo dawniej trzymali ludzi w domach i nie było żadnych miejsc takich, no na cmentarzu była tak zwana trupiarka, no ale każdy se miał za szczytny cel osobę z domu wyprowadzić.

Dodaj komentarz