rz. ż., C.Msc.lp. ~tce, D.lm. ~dek ‘element kowadła/przyrząd znajdujący się na kowadle’ Wiś.
Ten płaskownik sie zwijało, wiązało sie łańcuchem, bo była taka łapka i wtedy sie zaciongało na tym kole, na półokrągło. Potym sie znowu tom łapke stawiało żeby sie nie cofło i znowu sie zaciongało. Na kowadle była wkładka taka i stukało sie zeby sie wyokrongliło i jak sie to wyokrongliło wszystko, to wtedy musiało być mniejsze.

Dodaj komentarz