cz. ~am, ~as, ~ajom ‘wpaść do czegoś, w coś’ Wiś.
Wodo się nosiło z pola. Zodnych wodociągów nie było. Jo to nosiła z potoka, tam jagem była. (…) Tam nie było studni, bo to z potoka woda szła, z gór tutaj szła tam, no i do rzeki szła. Najgorszo była zima, bo co człowiek zesed nieroz, robiło się takie schodki, a się rozloło wode, to juz był lód. No to jak człowiek drugi roz szed, to jagześ wkrochmoluł się do tego, ześ zjechoł. Wszystko woda się wyloła.

Dodaj komentarz