rz. nmos. tylko lm. ‘służyły do zwożenia, włóczenia za wozem drewna’ Lip., Węg.

Dodaj komentarz